Dysponowanie wodą deszczową podlega przepisom, które nas do tego obligują. Brak wykonania tej właśnie czynności może przełożyć się na widok wody stojącej na posesji, a nawet podmycia fundamentów naszego lokum. Wodę deszczową możemy wykorzystać na wiele sposobów, rozprowadzając po posesji albo gromadzić do ponownego zastosowania. By gromadzić taką wodę potrzebny jest do tego odpowiedni pojemnik, w ostatnim czasie w tym celu coraz częściej stosuje się szamba betonowe.

 

Szamba betonowe do przechowywania deszczówki

 

Takie zastosowania świetnie sprawdzają się w gromadzeniu deszczówki, chociażby ze względu na ich wytrzymałość i trwałość. Szamba betonowe dostępne są w różnych pojemnościach i są niedrogie. Przechowywana w nich deszczówka nie wchodzi w  reakcję ze zbiornikiem, jak to czasem ma miejsce przy wykorzystaniu zbiorników z tworzywa sztucznego.

 

Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej

 

To ciekawa alternatywa, którą rzadziej stosuje się na terenach podmiejskich gdyż doprowadzenie przyłącza zaleca się jest na terenach o ścisłej zabudowie, na których dominuje utwardzone podłoże. Jeżeli woda deszczowa znajdująca się na działce będzie wpływać z terenu nieutwardzonego w ten czas zbiera się ją za pomocą ciągu korytek liniowych zakończonych osadnikiem, który utrzymuje brudy. W przypadku powierzchni utwardzonej wodę odprowadzamy instalując spływ do wpustów drogowych.

 

Odprowadzenie wody do kanałów melioracyjnych

 

Takowe rozwiązanie najczęściej ma zastosowanie na terenach poza miastem, bo odpływ musi prowadzić przez sąsiednie działki. Do odprowadzenia wody, w tym przypadku, montujemy poziomą rurę w gruncie, przez którą woda będzie swobodnie przemieszczać do kanału melioracyjnego, lub strumyka.

 

Odprowadzenie wody do kanalizacji ogólnospławnej

 

Do kanalizacji ogólnej spływają ścieki bytowe oraz deszczówka. Aby się do niej przyłączyć wymagane jest zawarcie umowy z odpowiednim zakładem wodno-kanalizacyjnym.

 

szamba betonoweSystem odwodnienia liniowego

 

Odwodnienie liniowe jest wskazane na terenach, na których długim procesem jest naturalne wchłanianie wody. Taki system projektowany jest w oparciu o indywidualną wielkość działki, ilość opadów i rodzaj gruntu. W systemie odwadniającym prym wiodą korytka odwadniające, które nakrywa się rusztami, w celu ich ochrony przez uszkodzeniem.

 

Drenaż opaskowy

 

Drenaż taki możemy wykorzystać na terenie podmokłym, na którym grunt posiada małą przepuszczalność.  Do jego wykonania niezbędne są rury drenarskie, z których woda spływa ku studzience znajdującej się w najniższym punkcie drenażu. Taką deszczówkę możemy użyć do podlewania roślin w ogrodzie.

 

Podsumowanie

 

Najwygodniejsza formą odprowadzenia wody z posesji jest przyłączenie się do kanalizacji lub rowów melioracyjnych. Obecnie, duża popularnością cieszą się pojemniki na deszczówkę i inne systemy, dzięki którym możemy wykorzystać wodę do codziennego użytku, na przykład do prania lub podlewania ogrodu. To nie tylko korzyść dla ekologii, ale i gospodarstwa domowego, które zaoszczędzi, dzięki mniejszemu zużyciu wody.

 

Zapisz

Gdzie odprowadzać wodę z działki?